ค้นหา
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความเข้ารับการพิจารณาและตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 48
วันที่: 27/01/2566
เข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และจัดทำร่างคณะกรรมการกองทุน "ลดการเผา"
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 2
วันที่: 26/01/2566
เข้าร่วมประชุมกับทีมงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 2 (ลำปาง) และ ที่ 3 (พิษณุโลก)
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 1
วันที่: 10/01/2566
การลงพื้นที่เพื่อสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 1
วันที่: 27/12/2565
การเข้าร่วมพูดคุยกับหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 1
วันที่: 21/12/2565
การประเมินผลการจัดงาน "MIAT 2022 Maejo Open Farm"
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 1
วันที่: 13/12/2565