ค้นหา
สินค้าเกษตรขายส่งขายปลีก
ผักกาดขาว
สินค้าประเภทผักและผลไม้
10 20
ผักกาดกวางตุ้ง
สินค้าประเภทผักและผลไม้
16 20
ผักบุ้ง
สินค้าประเภทผักและผลไม้
18 23
ผักคะน้า
สินค้าประเภทผักและผลไม้
25 30
กะหล่ำปลี
สินค้าประเภทผักและผลไม้
4 13
ผักชี
สินค้าประเภทผักและผลไม้
30 40
ต้นหอม
สินค้าประเภทผักและผลไม้
22 35
ถั่วฝักยาว
สินค้าประเภทผักและผลไม้
45 50
พริกชี้ฟ้า
สินค้าประเภทผักและผลไม้
24 35
พริกขี้หนู
สินค้าประเภทผักและผลไม้
90 100
หอมหัวใหญ่
สินค้าประเภทผักและผลไม้
30 35
แตงกวา (ขนาดกลาง)
สินค้าประเภทผักและผลไม้
15 20
มะนาว เบอร์ 2
สินค้าประเภทผักและผลไม้
1 2.5
ขึ้นฉ่าย
สินค้าประเภทผักและผลไม้
30 35
มะเขือเทศ
สินค้าประเภทผักและผลไม้
16 25
ผักชีฝรั่ง
สินค้าประเภทผักและผลไม้
20 50
เนื้อหมูสด (เนื้อแดง)
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
220 220
เนื้อวัว (สันใน)
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
280 280
ไก่ตัว
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
75 80
ไขไก่ เบอร์ 0
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
130
ไขไก่ เบอร์ 1
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
120
ไขไก่ เบอร์ 2
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
115
ไขไก่ เบอร์ 3
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
113
ไขไก่ เบอร์ 4
สินค้าประเภทเนื้อสัตว์
110