ค้นหา
ประชาชน”ร้อยละ 51.47 เห็นด้วยเปิดเทอม มิถุนายนนี้ แม้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง ร้อยละ 58.12 เชื่อมั่น!! ฉีดวัคซีนครูช่วยลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 12
วันที่: 16/06/2564
โควิด – 19 ทำชาวพุทธ ร้อยละ 38.37 งดเข้าวัดทำบุญ ในขณะที่บางส่วน ลดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียน ฟังเทศน์/ฟังธรรม ลงจากเดิม
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 18
วันที่: 16/06/2564
เยาวชน ร้อยละ 63.95 เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ. ทำแท้งฯ และร้อยละ 86.77 ย้ำ ต้องให้ความรู้เรื่องเพศและวิธีป้องกันที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 44
วันที่: 14/05/2564
คนไทยร้อยละ 60.39 บอกภาครัฐล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีน และร้อยละ 70.49 พร้อมที่จะฉีดวัคซีน โดยเลือกจะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์มากสุด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 37
วันที่: 14/05/2564
คนไทยเห็นด้วยปลดล็อกกระท่อมออกจากพืชเสพติอประเภท 5 แต่ร้อยละ 54.73 ยังวิตกเหตุใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมยาเสพติด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 42
วันที่: 14/05/2564
คนไทยร้อยละ 68.92 ไม่เห็นด้วยปลดล็อคกัญชามาทำอาหาร และร้อยละ 58.95 หวั่นเกิดการลักลอบปลูกแบบผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 31
วันที่: 12/05/2564
คนไทยร้อยละ 77.07 บอกโควิด – 19 กระทบอาชีพหลัก และร้อยละ 41.51 สนใจทำการเกษตรเป็นรายได้เสริม
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 28
วันที่: 06/05/2564
ประชาชน ร้อยละ 61.61 โอดค่าครองชีพสูงเกินรายได้ และร้อยละ 71.39 ยึดต้องประหยัดขึ้น ใช้จ่ายแต่จำเป็น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 69
วันที่: 16/02/2564
ชาวสวนสตรอว์เบอร์รีเชียงใหม่ ร้อยละ 67.92 โอดโควิด-19 ทำยอดขายตก !!!
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 71
วันที่: 16/02/2564
ประชาชน ร้อยละ 83.84 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ หากล็อคดาวน์จะได้รับผลกระทบจากการกักตุนสินค้าอาหาร สินค้าขาดตลาด และราคาปรับสูงขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 199
วันที่: 08/01/2564
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 74.91 เตรียมตัวรับหมอกควันปีนี้ คาด สถานการณ์รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 78
วันที่: 29/12/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 55.96 คาดหวังความเป็นอยู่หลังเลือกตั้งนายก อบจ. จะดีขึ้น !!!
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 92
วันที่: 29/12/2563
ผู้ประกอบการ ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ร้อยละ 80.11 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปรับตัวโดยจัดโปรโมชั่น ขายออนไลน์และทำสวนดอกไม้ กระตุ้นลูกค้าภายในประเทศ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 215
วันที่: 27/11/2563
ประชาชนร้อยละ 61.22 บอก ควรอนุรักษ์/ฟื้นฟูต้นยางนาให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของถนนสายเก่า เชียงใหม่-ลำพูน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 122
วันที่: 26/10/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 98.94 ยังคงจะประกอบอาชีพลำไยต่อไป และร้อยละ 59.01 บอกการทำลำไยยังมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 117
วันที่: 22/10/2563
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย” เป็นตัวกลางในการจัดหาตลาด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 172
วันที่: 15/10/2563
เยาวชนไทยร้อยละ 83.29 กังวลกับปัญหา COVID-19 และร้อยละ 97.41 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 99
วันที่: 12/10/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 89.27 กังวลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะรัฐกำหนดมาตรการและควบคุมอย่างเคร่งครัด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 539
วันที่: 08/10/2563
โควิด-19 กระทบการกระจายผลผลิตไม่ได้ ทำรายได้ลดลง เพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่กลับสู่ภาคการเกษตร
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 347
วันที่: 08/10/2563
ผู้ปกครอง ร้อยละ 81.55 โอดไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 155
วันที่: 15/09/2563
1234