ค้นหา
คนไทยร้อยละ 89.93 ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น และร้อยละ 82.07 เห็นด้วยกับการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสหรือคู่ชีวิตสำหรับเพศทางเลือก
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 1
วันที่: 07/10/2565
คนไทยร้อยละ 79.95 กังวลผลข้างเคียงในการบริโภคกัญชา ย้ำ ควรมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ โทษ ก่อนมีการปลดล็อกกัญชา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 6
วันที่: 03/10/2565
ประชาชน ร้อยละ 63.03 ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากฝนตกหนักน้ำท่วม ทำให้ถนนขาด บ้านเรือนและข้าวของเสียหาย เตรียมพร้อม !! ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 03/10/2565
เกษตรกร ร้อยละ 87.15 ได้รับผลกระทบต้นทุนการผลิตสูงลิ่ว และกว่า ร้อยละ 83.66 ปรับตัวโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 26
วันที่: 13/09/2565
เกษตรกรร้อยละ 73.75 บอกราคาผลผลิตตกต่ำ กระทบรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 44
วันที่: 29/08/2565
เยาวชนร้อยละ 93.97 เห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบ On-site และร้อยละ 67.26 เชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกัน โควิด–19 ในสถานศึกษา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 42
วันที่: 09/08/2565
พิษเศรษฐกิจ ทำคนไทยร้อยละ 89.24 ทำบุญลดลง/ไม่ทำบุญเลย และร้อยละ 64.60 ย้ำต้องประหยัดเหตุค่าครองชีพสูงขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 24
วันที่: 09/08/2565
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 77.16 โอดต้นทุนสูงจากราคา ปุ๋ย ยา ฯลฯ และร้อยละ 66.39 กังวลราคาลำไยตกต่ำซ้ำซาก วอนรัฐเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 37
วันที่: 09/08/2565
ประชาชน ร้อยละ 96.43 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน กว่า ร้อยละ 83.66 บอกต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 104
วันที่: 18/05/2565
ผู้บริโภคร้อยละ 91.15 ย้ำการนำเข้าผักนอกกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตในไทย และผู้บริโภคร้อยละ 74.52 เลือกอุดหนุนผักในประเทศเป็นอันดับแรก
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 84
วันที่: 10/05/2565
เกษตรกรเข้าถึงการใช้เทคโนลีและนวัตกรรม ร้อยละ 64.99 ติดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 43.43
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 81
วันที่: 02/05/2565
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 93
วันที่: 02/05/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการช่วยเหลือโควิดภาพรวม ในระดับปานกลาง และร้อยละ 65.65 พบปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 78
วันที่: 02/05/2565
ประชาชน ร้อยะ 65.50 รับทราบสถานการณ์ปัญหาบริษัทประกันบางแห่งขอ “เลิกกิจการ” และร้อยละ 70.25 แนะภาครัฐควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำประกันให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น!!
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 79
วันที่: 02/05/2565
คนไทย ร้อยละ 68.86 เห็นด้วยรัฐไฟเขียวกัญชาถูกกฎหมาย และอันดับ 1 ร้อยละ 53.05 ย้ำจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้ายาได้
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 89
วันที่: 07/03/2565
คนเชียงใหม่ร้อยละ 93.32 ได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่แพงขึ้น วอนภาครัฐ “ควบคุมราคาเนื้อหมู” ช่วยประชาชน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 94
วันที่: 07/03/2565
เปิดรับนักท่องเที่ยว 5 อำเภอนำร่องเชียงใหม่คึกคัก ร้อยละ 88.86 กระตุ้นยอดขายรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.44
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 97
วันที่: 02/02/2565
คนเชียงใหม่ร้อยละ 53.19 เห็นว่าปัญหาหมอกควัน จะรุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 78.75 เตรียมจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 163
วันที่: 10/01/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.43 ไม่ได้วางแผน การท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และอันดับ 1 ร้อยละ 70.56 คาดหวังให้มีสภาพการเงินที่ดีขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 160
วันที่: 10/01/2565
ชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 87.55 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 (โอมิครอน) กลัวระบาดเร็ว กระทบการใช้ชีวิต แนะควรยกเลิกกิจกรรม/เทศกาลเสี่ยงออกไปก่อน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 182
วันที่: 10/01/2565
12345