ค้นหา
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.70 เคยทราบข่าวเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากห้องแล็บแต่ร้อยละ 64.01 ไม่เห็นด้วยหากมีการนำเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงมาจำหน่าย
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 4
วันที่: 02/10/2566
โลกร้อนกระทบคนไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.61 และคนไทย ร้อยละ 87.67 ต้องเตรียมการปรับตัวจากสถานการณ์โลกร้อน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 14
วันที่: 25/09/2566
เกษตรกรร้อยละ 67.10 รู้จักนโยบายสุราก้าวหน้า และร้อยละ 79.17 มองเป็นโอกาสของเกษตรกรหากมีการผลักดันได้จริง
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 10
วันที่: 25/09/2566
คนไทยร้อยละ 58.04 เห็นด้วยกับนโยบายสุราก้าวหน้า ร้อยละ 83.93 เชื่อ! จะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ชุมชน และร้อยละ 79.99กังวล?! เกิดปัญหาหากไม่มีมาตรการควบคุม
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 9
วันที่: 25/09/2566
เอญนีโญทำอ่วม! เกษตรกรร้อยละ 74.26 ได้รับผลกระทบ จากอากาศแปรปรวน (ร้อน แล้ง ฝน) เกษตรกรร้องขอ อันดับหนึ่ง พันธุ์พืชที่ทนแล้ง รองลงมา สินเชื่อเพื่อการเกษตร
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 40
วันที่: 25/08/2566
คนไทย ร้อยละ 93.33 ชี้ ภาคการเกษตรมีปัญหา ร้อยละ 76.28 เห็นด้วยกับการให้เงินอุดหนุนและแทรกแซงราคา แนะ!! รัฐให้ช่วยด้านหาการตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้า
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 35
วันที่: 15/08/2566
คนไทยร้อยละ 96.77 ทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสงฆ์ และร้อยละ 51.74 เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อความศรัทธา ในพุทธศาสนา
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 57
วันที่: 31/07/2566
คนไทย ร้อยละ 71.77 กังวลต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และร้อยละ 61.82 ไม่เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของสถาบันการเงิน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 68
วันที่: 10/07/2566
เกษตรกร ร้อยละ 58.99 กังวลต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ร้อยละ 88.54 ป้องกันถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพโดยมีสติ โดยไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 58
วันที่: 07/07/2566
หมอกควัน PM 2.5 ทำคนเหนือค่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มขึ้น และร้อยละ 99.64 ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากฝุ่น
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 215
วันที่: 17/03/2566
เลือกตั้งปี 66 เกษตรกร ร้อยละ 95.60 จะไปใช้สิทธิ์ คาดหวังภาคการเกษตรจะดีขึ้น จากนโยบายที่มีความชัดเจนและสามารถจะปฏิบัติได้จริง
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 272
วันที่: 17/03/2566
“ข้าวซอย” สุดยอดอาหารเหนือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและชื่นชอบ โดยกว่า ร้อยละ 87.07 บอกรสชาติอร่อยถูกปาก
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 308
วันที่: 09/03/2566
เชียงใหม่หลังโควิด-19 คึกคัก ชาวต่างชาติหน้าใหม่แห่เที่ยว กว่าร้อยละ 68.91 ประทับใจเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามมากที่สุด
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 865
วันที่: 26/01/2566
ผู้บริโภคร้อยละ 91.58 บอกเหตุจากราคาน้ำมันภาคขนส่งเพิ่ม ทำสินค้าเกษตรปรับราคาสูงขึ้นตาม วอนรัฐฯควบคุมราคา ไม่ให้กระทบค่าครองชีพคนไทย
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 277
วันที่: 26/01/2566
คนไทย ร้อยละ 90.46 วางแผนเดินทางภายในประเทศ และร้อยละ 80.24 ควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 187
วันที่: 04/01/2566
คนไทย ร้อยละ 66.91 ยังวิตกกังวล การเกิด “อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ในขณะที่ภาพรวมการมี ความรู้ความเข้าใจในการรับมือต่อ การเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” เท่านั้น
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 217
วันที่: 04/01/2566
คนไทยร้อยละ 84.92 มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนมากขึ้น และร้อยละ 64.10 บอกขยะในครัวเรือนลดลงจากใช้ถุงผ้าและใช้ถุงซ้ำมากขึ้น
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 242
วันที่: 15/11/2565
ชาวสวน ร้อยละ 62.16 ชี้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ เหตุ!! ราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มค่าการผลิต
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 240
วันที่: 15/11/2565
คนไทย ร้อยละ 65.70 บอกมีการเก็บออม และกว่า ร้อยละ 85.38 มีการปรับตัวเพื่อให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 337
วันที่: 26/10/2565
คนไทยร้อยละ 89.93 ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น และร้อยละ 82.07 เห็นด้วยกับการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสหรือคู่ชีวิตสำหรับเพศทางเลือก
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 206
วันที่: 07/10/2565
12345