ค้นหา
ประชาชน ร้อยละ 96.43 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน กว่า ร้อยละ 83.66 บอกต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 2
วันที่: 18/05/2565
ผู้บริโภคร้อยละ 91.15 ย้ำการนำเข้าผักนอกกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตในไทย และผู้บริโภคร้อยละ 74.52 เลือกอุดหนุนผักในประเทศเป็นอันดับแรก
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 14
วันที่: 10/05/2565
เกษตรกรเข้าถึงการใช้เทคโนลีและนวัตกรรม ร้อยละ 64.99 ติดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 43.43
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 20
วันที่: 02/05/2565
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 19
วันที่: 02/05/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการช่วยเหลือโควิดภาพรวม ในระดับปานกลาง และร้อยละ 65.65 พบปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 17
วันที่: 02/05/2565
ประชาชน ร้อยะ 65.50 รับทราบสถานการณ์ปัญหาบริษัทประกันบางแห่งขอ “เลิกกิจการ” และร้อยละ 70.25 แนะภาครัฐควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำประกันให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น!!
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 28
วันที่: 02/05/2565
คนไทย ร้อยละ 68.86 เห็นด้วยรัฐไฟเขียวกัญชาถูกกฎหมาย และอันดับ 1 ร้อยละ 53.05 ย้ำจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้ายาได้
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 42
วันที่: 07/03/2565
คนเชียงใหม่ร้อยละ 93.32 ได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่แพงขึ้น วอนภาครัฐ “ควบคุมราคาเนื้อหมู” ช่วยประชาชน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 49
วันที่: 07/03/2565
เปิดรับนักท่องเที่ยว 5 อำเภอนำร่องเชียงใหม่คึกคัก ร้อยละ 88.86 กระตุ้นยอดขายรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.44
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 40
วันที่: 02/02/2565
คนเชียงใหม่ร้อยละ 53.19 เห็นว่าปัญหาหมอกควัน จะรุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 78.75 เตรียมจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 107
วันที่: 10/01/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.43 ไม่ได้วางแผน การท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และอันดับ 1 ร้อยละ 70.56 คาดหวังให้มีสภาพการเงินที่ดีขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 103
วันที่: 10/01/2565
ชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 87.55 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 (โอมิครอน) กลัวระบาดเร็ว กระทบการใช้ชีวิต แนะควรยกเลิกกิจกรรม/เทศกาลเสี่ยงออกไปก่อน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 112
วันที่: 10/01/2565
คนไทย ร้อยละ 55.70 บอกภาครัฐบกพร่องในการบริหารจัดการน้ำ และร้อยละ 59.27 วอนรัฐต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบมากขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 100
วันที่: 10/01/2565
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 92.20 โอดปิดตลาดค้าส่งผักที่ผ่านมา ทำราคาสินค้าพุ่งกระทบความมั่นคงด้านอาหาร และร้อย 79.08 ย้ำรัฐฯควรเข้มงวดคัดกรองให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 109
วันที่: 10/01/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.88 ยังไม่เห็นด้วยกับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 พย. นี้ โดยร้อยละ 72.05 เห็นว่าจังหวัด ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากยังมีการระบาดในพื้นที่จำนวนมาก
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 185
วันที่: 27/10/2564
ชาวนาร้อยละ 87.65 โอดต้นทุนการผลผลิตสูงขึ้น วอนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาของเกษตรกรกร
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 194
วันที่: 19/08/2564
สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง ชาวสวนลำไยหวั่นทำราคาลำไยตกต่ำ เหตุจากระบบขนส่งและการส่งออกที่เข้มงวด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 215
วันที่: 04/08/2564
คนไทยร้อยละ 80.19 เห็นด้วยที่รัฐผลักดันกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด และร้อยละ 50.36 บอกไม่กังวลหากจะนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 235
วันที่: 04/08/2564
คนไทยร้อยละ 84.93 ทราบข่าวการระบาดของโรคในปศุสัตว์ โดยอันดับ 1 ร้อยละ 67.47 เลือกบริโภคเนื้อปศุสัตว์ที่ปรุงสุกเท่านั้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 344
วันที่: 21/07/2564
กลุ่มอาชีพธุรกิจคนกลางคืนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 โอด ... โควิดทำพิษธุรกิจพัง!!!
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 345
วันที่: 20/07/2564
12345