ค้นหา
ประชาชน ร้อยละ 83.84 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ หากล็อคดาวน์จะได้รับผลกระทบจากการกักตุนสินค้าอาหาร สินค้าขาดตลาด และราคาปรับสูงขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 71
วันที่: 08/01/2564
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 74.91 เตรียมตัวรับหมอกควันปีนี้ คาด สถานการณ์รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 8
วันที่: 29/12/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 55.96 คาดหวังความเป็นอยู่หลังเลือกตั้งนายก อบจ. จะดีขึ้น !!!
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 29/12/2563
ผู้ประกอบการ ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ร้อยละ 80.11 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปรับตัวโดยจัดโปรโมชั่น ขายออนไลน์และทำสวนดอกไม้ กระตุ้นลูกค้าภายในประเทศ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 61
วันที่: 27/11/2563
ประชาชนร้อยละ 61.22 บอก ควรอนุรักษ์/ฟื้นฟูต้นยางนาให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของถนนสายเก่า เชียงใหม่-ลำพูน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 57
วันที่: 26/10/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 98.94 ยังคงจะประกอบอาชีพลำไยต่อไป และร้อยละ 59.01 บอกการทำลำไยยังมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 51
วันที่: 22/10/2563
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย” เป็นตัวกลางในการจัดหาตลาด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 88
วันที่: 15/10/2563
เยาวชนไทยร้อยละ 83.29 กังวลกับปัญหา COVID-19 และร้อยละ 97.41 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 43
วันที่: 12/10/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 89.27 กังวลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะรัฐกำหนดมาตรการและควบคุมอย่างเคร่งครัด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 421
วันที่: 08/10/2563
โควิด-19 กระทบการกระจายผลผลิตไม่ได้ ทำรายได้ลดลง เพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่กลับสู่ภาคการเกษตร
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 62
วันที่: 08/10/2563
ผู้ปกครอง ร้อยละ 81.55 โอดไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 73
วันที่: 15/09/2563
เกษตรกร ร้อยละ 74.40 กระทบแบนสารเคมีการเกษตร ชี้ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยแนะให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง!! หาทางออกให้เกษตรกร
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 190
วันที่: 25/06/2563
ผู้บริโภคร้อยละ 86.89 ซื้อผักและผลไม้จากตลาดสด แต่ร้อยละ 79.31 ยังไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยจากการบริโภค
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 90
วันที่: 25/06/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 67.58 เบื่อหน่ายปัญหาหมอกควัน และร้อยละ 76.74 บอกหมอกควันรุนแรงกว่าปีก่อน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 71
วันที่: 25/06/2563
ผู้ค้าเชียงใหม่ ร้อยละ 87.65 โอด รายได้ทรุดหลังนักท่องเที่ยวลดลง และร้อยละ 62.22 วอนภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งด่วน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 53
วันที่: 25/06/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 96.38 บอกเชียงใหม่เสี่ยงโคโรน่าระบาด ห่วงมาตรการควบคุมโรคของรัฐ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 52
วันที่: 25/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 63.42 หวังให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ชี้ต้องมีนโยบายที่ดีเพื่อผลักดันราคาสินค้าทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 138
วันที่: 23/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 82.24 บอกอาชีพเกษตรยังสำคัญในอนาคต และร้อยละ 62.68 คาดหวังให้บุตรหลานสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมต่อ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 132
วันที่: 17/06/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.71 เฮไม่ออก ทิศทางราคาสูงขึ้นจริง แต่ปริมาณผลผลิตมีน้อย เนื่องจาก ภัยแล้งต้นทุนสูง
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 110
วันที่: 17/06/2563
ค่าครองชีพสูงขึ้นเพราะข้าวเหนียวราคาแพงกระทบผู้บริโภคร้อยละ 73.37 และร้อยละ 64.26 เสนอให้ควบคุมราคาขายและกำหนดส่วนต่างของราคาข้าวเปลือกกับราคาข้าวสารเหนียวบรรจุถุงให้เป็นธรรม
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 102
วันที่: 17/06/2563
123