ค้นหา
เชียงใหม่หลังโควิด-19 คึกคัก ชาวต่างชาติหน้าใหม่แห่เที่ยว กว่าร้อยละ 68.91 ประทับใจเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามมากที่สุด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 4
วันที่: 26/01/2566
ผู้บริโภคร้อยละ 91.58 บอกเหตุจากราคาน้ำมันภาคขนส่งเพิ่ม ทำสินค้าเกษตรปรับราคาสูงขึ้นตาม วอนรัฐฯควบคุมราคา ไม่ให้กระทบค่าครองชีพคนไทย
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 26/01/2566
คนไทย ร้อยละ 90.46 วางแผนเดินทางภายในประเทศ และร้อยละ 80.24 ควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 28
วันที่: 04/01/2566
คนไทย ร้อยละ 66.91 ยังวิตกกังวล การเกิด “อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ในขณะที่ภาพรวมการมี ความรู้ความเข้าใจในการรับมือต่อ การเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” เท่านั้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 22
วันที่: 04/01/2566
คนไทยร้อยละ 84.92 มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนมากขึ้น และร้อยละ 64.10 บอกขยะในครัวเรือนลดลงจากใช้ถุงผ้าและใช้ถุงซ้ำมากขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 73
วันที่: 15/11/2565
ชาวสวน ร้อยละ 62.16 ชี้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ เหตุ!! ราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มค่าการผลิต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 40
วันที่: 15/11/2565
คนไทย ร้อยละ 65.70 บอกมีการเก็บออม และกว่า ร้อยละ 85.38 มีการปรับตัวเพื่อให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 93
วันที่: 26/10/2565
คนไทยร้อยละ 89.93 ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น และร้อยละ 82.07 เห็นด้วยกับการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสหรือคู่ชีวิตสำหรับเพศทางเลือก
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 104
วันที่: 07/10/2565
คนไทยร้อยละ 79.95 กังวลผลข้างเคียงในการบริโภคกัญชา ย้ำ ควรมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ โทษ ก่อนมีการปลดล็อกกัญชา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 73
วันที่: 03/10/2565
ประชาชน ร้อยละ 63.03 ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากฝนตกหนักน้ำท่วม ทำให้ถนนขาด บ้านเรือนและข้าวของเสียหาย เตรียมพร้อม !! ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 107
วันที่: 03/10/2565
เกษตรกร ร้อยละ 87.15 ได้รับผลกระทบต้นทุนการผลิตสูงลิ่ว และกว่า ร้อยละ 83.66 ปรับตัวโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 90
วันที่: 13/09/2565
เกษตรกรร้อยละ 73.75 บอกราคาผลผลิตตกต่ำ กระทบรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 202
วันที่: 29/08/2565
เยาวชนร้อยละ 93.97 เห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบ On-site และร้อยละ 67.26 เชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกัน โควิด–19 ในสถานศึกษา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 96
วันที่: 09/08/2565
พิษเศรษฐกิจ ทำคนไทยร้อยละ 89.24 ทำบุญลดลง/ไม่ทำบุญเลย และร้อยละ 64.60 ย้ำต้องประหยัดเหตุค่าครองชีพสูงขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 76
วันที่: 09/08/2565
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 77.16 โอดต้นทุนสูงจากราคา ปุ๋ย ยา ฯลฯ และร้อยละ 66.39 กังวลราคาลำไยตกต่ำซ้ำซาก วอนรัฐเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 85
วันที่: 09/08/2565
ประชาชน ร้อยละ 96.43 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน กว่า ร้อยละ 83.66 บอกต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 174
วันที่: 18/05/2565
ผู้บริโภคร้อยละ 91.15 ย้ำการนำเข้าผักนอกกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตในไทย และผู้บริโภคร้อยละ 74.52 เลือกอุดหนุนผักในประเทศเป็นอันดับแรก
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 137
วันที่: 10/05/2565
เกษตรกรเข้าถึงการใช้เทคโนลีและนวัตกรรม ร้อยละ 64.99 ติดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 43.43
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 180
วันที่: 02/05/2565
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 145
วันที่: 02/05/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการช่วยเหลือโควิดภาพรวม ในระดับปานกลาง และร้อยละ 65.65 พบปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 131
วันที่: 02/05/2565
12345