ค้นหา
คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 80.17 เห็นว่าสิ่งแวดล้อมของไทยแย่ลง และร้อยละ 77.84 บอกกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 7
วันที่: 12/06/2567
อะโวคาโด ผลไม้ยอดฮิตคนรักสุขภาพ เกษตรกร ร้อยละ 92.41 ชี้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ มีตลาดรองรับแน่นอน มีความต้องการตลอดทั้งปี
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 32
วันที่: 21/05/2567
คนไทยร้อยละ 78.65 บอกสวัสดิการผู้สูงอายุยังไม่เหมาะสม เพียงพอ และร้อยละ 74.84 แนะควรเพิ่มสวัสดิการด้านการแพทย์/สาธารณสุข แก่ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 42
วันที่: 08/05/2567
คนไทยร้อยละ 80.44 ยอมรับการอยู่ก่อนแต่งหรือไม่จดทะเบียนสมรส และอีกร้อยละ 71.91 ชี้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมีผล ต่อการสร้างครอบครัว
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 36
วันที่: 30/04/2567
คนไทย ร้อยละ 96.49 เห็นด้วย ชูสินค้าเกษตร อาหาร สุขภาพ เป็นจุดแข็งของไทย พร้อมแนะ ควรยกระดับสินค้า ให้มีระดับเป็นมาตรฐานสากล
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 44
วันที่: 07/04/2567
คนไทยร้อยละ 96.51 เผยอัตลักษณ์ชาวเหนือ เหมาะเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 54
วันที่: 04/04/2567
คนเหนือ ร้อยละ 96.67 โอดจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหมอกควัน เหตุ PM 2.5 พุ่งหนักกว่าปีที่ผ่านมา
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 134
วันที่: 16/03/2567
เกษตรกรร้อยละ 85.71 มีหนี้สิน และร้อยละ 82.21 รอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล เช่น โครงการยกระดับรายได้ของเกษตรกร โครงการพักชำระหนี้
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 95
วันที่: 28/02/2567
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 52.17 มั่นใจราคาข้าวโพดฯ มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ร้อยละ 95.49 ย้ำต้นทุนสูง เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการผลิต
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 102
วันที่: 06/02/2567
คนไทยร้อยละ 80.27 กังวลต่อเนื้อหมูที่วางจาหน่าย และร้อยละ 73.40 กังวลต่อความปลอดภัยและการปนเปื้อน ร้อยละ 76.01 คาดหวัง! รัฐควบคุมตรวจสอบเนื้อหมูเข้ม
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 102
วันที่: 05/02/2567
ประชาชน ร้อยละ 81.90 เห็นด้วย นโยบายเปลี่ยนที่ดิน สปก.4-01 เป็นโฉนด แนะ!! ควรตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดิน และดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส ป้องกันเอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่ม
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 90
วันที่: 05/02/2567
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.45 มีเงินออม โดย ร้อยละ 50.41 เลือกออมเงินในบัญชีเงินฝาก/สถาบันการเงิน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 240
วันที่: 24/11/2566
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 79.48 ยกจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม “การเป็นเมืองแห่งเทศกาลโลก” พร้อมแนะ ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เป็นสากล
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 198
วันที่: 14/11/2566
“ห้วยตึงเฒ่า” เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ครองใจชาวเชียงใหม่ แนะผู้เกี่ยวข้องควรออกแบบเส้นทางเดินให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามอยู่เสมอ
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 1764
วันที่: 10/11/2566
ประชาชนร้อยละ 62.95 คาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ จัดการปัญหาท้าทาย ได้แก่ ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงาน และแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 195
วันที่: 06/11/2566
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.69 บริโภคผลไม้สด โดยทุเรียนไทย ยังครองใจ อันดับ 1 ของผู้บริโภค
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 219
วันที่: 03/11/2566
คนรุ่นใหม่ ร้อยละ 82.47 กังวลการสานต่ออาชีพ “เกษตรกร” แนะรัฐควรสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตทางการเกษตร
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 318
วันที่: 17/10/2566
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.70 เคยทราบข่าวเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากห้องแล็บแต่ร้อยละ 64.01 ไม่เห็นด้วยหากมีการนำเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงมาจำหน่าย
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 308
วันที่: 02/10/2566
โลกร้อนกระทบคนไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.61 และคนไทย ร้อยละ 87.67 ต้องเตรียมการปรับตัวจากสถานการณ์โลกร้อน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 202
วันที่: 25/09/2566
เกษตรกรร้อยละ 67.10 รู้จักนโยบายสุราก้าวหน้า และร้อยละ 79.17 มองเป็นโอกาสของเกษตรกรหากมีการผลักดันได้จริง
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 185
วันที่: 25/09/2566
12345