ค้นหา
เกษตรกรร้อยละ 85.71 มีหนี้สิน และร้อยละ 82.21 รอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล เช่น โครงการยกระดับรายได้ของเกษตรกร โครงการพักชำระหนี้
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 11
วันที่: 28/02/2567
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 52.17 มั่นใจราคาข้าวโพดฯ มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ร้อยละ 95.49 ย้ำต้นทุนสูง เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการผลิต
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 31
วันที่: 06/02/2567
คนไทยร้อยละ 80.27 กังวลต่อเนื้อหมูที่วางจาหน่าย และร้อยละ 73.40 กังวลต่อความปลอดภัยและการปนเปื้อน ร้อยละ 76.01 คาดหวัง! รัฐควบคุมตรวจสอบเนื้อหมูเข้ม
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 25
วันที่: 05/02/2567
ประชาชน ร้อยละ 81.90 เห็นด้วย นโยบายเปลี่ยนที่ดิน สปก.4-01 เป็นโฉนด แนะ!! ควรตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดิน และดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส ป้องกันเอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่ม
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 20
วันที่: 05/02/2567
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.45 มีเงินออม โดย ร้อยละ 50.41 เลือกออมเงินในบัญชีเงินฝาก/สถาบันการเงิน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 186
วันที่: 24/11/2566
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 79.48 ยกจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม “การเป็นเมืองแห่งเทศกาลโลก” พร้อมแนะ ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เป็นสากล
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 134
วันที่: 14/11/2566
“ห้วยตึงเฒ่า” เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ครองใจชาวเชียงใหม่ แนะผู้เกี่ยวข้องควรออกแบบเส้นทางเดินให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามอยู่เสมอ
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 152
วันที่: 10/11/2566
ประชาชนร้อยละ 62.95 คาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ จัดการปัญหาท้าทาย ได้แก่ ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงาน และแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 137
วันที่: 06/11/2566
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.69 บริโภคผลไม้สด โดยทุเรียนไทย ยังครองใจ อันดับ 1 ของผู้บริโภค
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 169
วันที่: 03/11/2566
คนรุ่นใหม่ ร้อยละ 82.47 กังวลการสานต่ออาชีพ “เกษตรกร” แนะรัฐควรสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตทางการเกษตร
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 250
วันที่: 17/10/2566
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.70 เคยทราบข่าวเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากห้องแล็บแต่ร้อยละ 64.01 ไม่เห็นด้วยหากมีการนำเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงมาจำหน่าย
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 273
วันที่: 02/10/2566
โลกร้อนกระทบคนไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.61 และคนไทย ร้อยละ 87.67 ต้องเตรียมการปรับตัวจากสถานการณ์โลกร้อน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 166
วันที่: 25/09/2566
เกษตรกรร้อยละ 67.10 รู้จักนโยบายสุราก้าวหน้า และร้อยละ 79.17 มองเป็นโอกาสของเกษตรกรหากมีการผลักดันได้จริง
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 153
วันที่: 25/09/2566
คนไทยร้อยละ 58.04 เห็นด้วยกับนโยบายสุราก้าวหน้า ร้อยละ 83.93 เชื่อ! จะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ชุมชน และร้อยละ 79.99กังวล?! เกิดปัญหาหากไม่มีมาตรการควบคุม
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 167
วันที่: 25/09/2566
เอญนีโญทำอ่วม! เกษตรกรร้อยละ 74.26 ได้รับผลกระทบ จากอากาศแปรปรวน (ร้อน แล้ง ฝน) เกษตรกรร้องขอ อันดับหนึ่ง พันธุ์พืชที่ทนแล้ง รองลงมา สินเชื่อเพื่อการเกษตร
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 204
วันที่: 25/08/2566
คนไทย ร้อยละ 93.33 ชี้ ภาคการเกษตรมีปัญหา ร้อยละ 76.28 เห็นด้วยกับการให้เงินอุดหนุนและแทรกแซงราคา แนะ!! รัฐให้ช่วยด้านหาการตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้า
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 194
วันที่: 15/08/2566
คนไทยร้อยละ 96.77 ทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสงฆ์ และร้อยละ 51.74 เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อความศรัทธา ในพุทธศาสนา
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 166
วันที่: 31/07/2566
คนไทย ร้อยละ 71.77 กังวลต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และร้อยละ 61.82 ไม่เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของสถาบันการเงิน
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 173
วันที่: 10/07/2566
เกษตรกร ร้อยละ 58.99 กังวลต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ร้อยละ 88.54 ป้องกันถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพโดยมีสติ โดยไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 206
วันที่: 07/07/2566
หมอกควัน PM 2.5 ทำคนเหนือค่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มขึ้น และร้อยละ 99.64 ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากฝุ่น
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์, อ่าน: 470
วันที่: 17/03/2566
12345