ค้นหา
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย” เป็นตัวกลางในการจัดหาตลาด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 45
วันที่: 15/10/2563
เยาวชนไทยร้อยละ 83.29 กังวลกับปัญหา COVID-19 และร้อยละ 97.41 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 16
วันที่: 12/10/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 89.27 กังวลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะรัฐกำหนดมาตรการและควบคุมอย่างเคร่งครัด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 371
วันที่: 08/10/2563
โควิด-19 กระทบการกระจายผลผลิตไม่ได้ ทำรายได้ลดลง เพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่กลับสู่ภาคการเกษตร
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 23
วันที่: 08/10/2563
ผู้ปกครอง ร้อยละ 81.55 โอดไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 58
วันที่: 15/09/2563
เกษตรกร ร้อยละ 74.40 กระทบแบนสารเคมีการเกษตร ชี้ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยแนะให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง!! หาทางออกให้เกษตรกร
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 160
วันที่: 25/06/2563
ผู้บริโภคร้อยละ 86.89 ซื้อผักและผลไม้จากตลาดสด แต่ร้อยละ 79.31 ยังไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยจากการบริโภค
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 67
วันที่: 25/06/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 67.58 เบื่อหน่ายปัญหาหมอกควัน และร้อยละ 76.74 บอกหมอกควันรุนแรงกว่าปีก่อน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 54
วันที่: 25/06/2563
ผู้ค้าเชียงใหม่ ร้อยละ 87.65 โอด รายได้ทรุดหลังนักท่องเที่ยวลดลง และร้อยละ 62.22 วอนภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งด่วน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 39
วันที่: 25/06/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 96.38 บอกเชียงใหม่เสี่ยงโคโรน่าระบาด ห่วงมาตรการควบคุมโรคของรัฐ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 38
วันที่: 25/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 63.42 หวังให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ชี้ต้องมีนโยบายที่ดีเพื่อผลักดันราคาสินค้าทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 112
วันที่: 23/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 82.24 บอกอาชีพเกษตรยังสำคัญในอนาคต และร้อยละ 62.68 คาดหวังให้บุตรหลานสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมต่อ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 85
วันที่: 17/06/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.71 เฮไม่ออก ทิศทางราคาสูงขึ้นจริง แต่ปริมาณผลผลิตมีน้อย เนื่องจาก ภัยแล้งต้นทุนสูง
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 89
วันที่: 17/06/2563
ค่าครองชีพสูงขึ้นเพราะข้าวเหนียวราคาแพงกระทบผู้บริโภคร้อยละ 73.37 และร้อยละ 64.26 เสนอให้ควบคุมราคาขายและกำหนดส่วนต่างของราคาข้าวเปลือกกับราคาข้าวสารเหนียวบรรจุถุงให้เป็นธรรม
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 78
วันที่: 17/06/2563
เกษตรกรไทย ร้อยละ 86.88 ชี้สมาร์ทโฟน และอินเตอร์เน็ต จำเป็นในยุคเกษตร 4.0
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 69
วันที่: 16/06/2563
วิกฤติ ร้อน-แล้ง ปี 62!!! กระทบ เกษตรกร ร้อยละ 98.38 น้ำไม่เพียงพอทำการเกษตร ผลผลิตเสียหาย ต้องซื้อน้ำทำการเกษตร ทำต้นทุนสูง
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 67
วันที่: 16/06/2563
คนไทยร้อยละ 73.10 โอดเนื้อหมูแพง กระทบค่าครองชีพสูงขึ้น แนะรัฐบาลส่งเสริม “ตลาดธงฟ้าราคาประหยัด” ช่วยเหลือโดยด่วน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 56
วันที่: 16/06/2563
เกษตรกรไทย ร้อยละ 74.09 เป็นหนี้มากขึ้น ชี้ราคาผลผลิตตกต่ำเป็นสาเหตุก่อหนี้มากที่สุด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 58
วันที่: 16/06/2563
คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.85 คาดหวังนโยบายการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 58
วันที่: 16/06/2563
คนไทยชี้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เฟซบุ๊กยอดฮิต ร้อยละ 87.66 สื่อยอดนิยม
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 59
วันที่: 16/06/2563
123