เกษตรกร ร้อยละ 58.99 กังวลต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ร้อยละ 88.54 ป้องกันถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพโดยมีสติ โดยไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด