คนไทย ร้อยละ 71.77 กังวลต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และร้อยละ 61.82 ไม่เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของสถาบันการเงิน

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด