คนไทย ร้อยละ 93.33 ชี้ ภาคการเกษตรมีปัญหา ร้อยละ 76.28 เห็นด้วยกับการให้เงินอุดหนุนและแทรกแซงราคา แนะ!! รัฐให้ช่วยด้านหาการตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้า

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด