เอญนีโญทำอ่วม! เกษตรกรร้อยละ 74.26 ได้รับผลกระทบ จากอากาศแปรปรวน (ร้อน แล้ง ฝน) เกษตรกรร้องขอ อันดับหนึ่ง พันธุ์พืชที่ทนแล้ง รองลงมา สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด