คนเหนือ ร้อยละ 96.67 โอดจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหมอกควัน เหตุ PM 2.5 พุ่งหนักกว่าปีที่ผ่านมา

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด