คนไทยร้อยละ 96.51 เผยอัตลักษณ์ชาวเหนือ เหมาะเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด