คนไทย ร้อยละ 96.49 เห็นด้วย ชูสินค้าเกษตร อาหาร สุขภาพ เป็นจุดแข็งของไทย พร้อมแนะ ควรยกระดับสินค้า ให้มีระดับเป็นมาตรฐานสากล

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด