นโยบาย
ประชาชน ร้อยละ 96.43 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน กว่า ร้อยละ 83.66 บอกต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 379
วันที่: 18/05/2565
ชาวนาร้อยละ 87.65 โอดต้นทุนการผลผลิตสูงขึ้น วอนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาของเกษตรกรกร
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 574
วันที่: 19/08/2564
ผู้ปกครอง ร้อยละ 81.55 โอดไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 577
วันที่: 15/09/2563
นักส่งเสริมฯร้อยละ 93.98 เห็นด้วยกับนโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของรัฐบาล ย้ำเกษตรกร ร้อยละ 64.47 ยังขาดเงินทุนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 383
วันที่: 16/06/2563