กัญชา
คนไทยร้อยละ 79.95 กังวลผลข้างเคียงในการบริโภคกัญชา ย้ำ ควรมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ โทษ ก่อนมีการปลดล็อกกัญชา
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 202
วันที่: 03/10/2565
คนไทย ร้อยละ 68.86 เห็นด้วยรัฐไฟเขียวกัญชาถูกกฎหมาย และอันดับ 1 ร้อยละ 53.05 ย้ำจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้ายาได้
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 195
วันที่: 07/03/2565
คนไทยร้อยละ 80.19 เห็นด้วยที่รัฐผลักดันกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด และร้อยละ 50.36 บอกไม่กังวลหากจะนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 450
วันที่: 04/08/2564
คนไทยร้อยละ 68.92 ไม่เห็นด้วยปลดล็อคกัญชามาทำอาหาร และร้อยละ 58.95 หวั่นเกิดการลักลอบปลูกแบบผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 502
วันที่: 12/05/2564
คนไทย ร้อยละ 74.68 เห็นด้วยกับการนำกัญชามาเป็นยารักษาโรค และร้อยละ 61.78 ย้ำ !!! เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 293
วันที่: 16/06/2563