ลำไย
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 77.16 โอดต้นทุนสูงจากราคา ปุ๋ย ยา ฯลฯ และร้อยละ 66.39 กังวลราคาลำไยตกต่ำซ้ำซาก วอนรัฐเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 287
วันที่: 09/08/2565
สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง ชาวสวนลำไยหวั่นทำราคาลำไยตกต่ำ เหตุจากระบบขนส่งและการส่งออกที่เข้มงวด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 724
วันที่: 04/08/2564
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 98.94 ยังคงจะประกอบอาชีพลำไยต่อไป และร้อยละ 59.01 บอกการทำลำไยยังมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 666
วันที่: 22/10/2563
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย” เป็นตัวกลางในการจัดหาตลาด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 617
วันที่: 15/10/2563
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2563
บทความ ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1685
วันที่: 17/09/2563