การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

        ประมวลภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่ อ.แม่วาง อ.พร้าว อ.สารภี และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เมือง จ.ลำพูน ภายใต้โครงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากงานวิจัยด้านลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมล่าสุด