เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟ

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รก.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) จัดอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย เกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ร่วมแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักแก่สมาชิกกองทุนลดการเผาในที่โล่ง ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย #สสส. กองทุนลดการเผาในที่โล่ง #สคพ.1

กิจกรรมล่าสุด