ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมและเปิดตัวกองทุนลดการเผาในที่โล่งบ้านนาหล่ม ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

        เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมและเปิดตัวกองทุนลดการเผาในที่โล่งบ้านนาหล่ม ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 2 และ 3 (สคพ.1 2 และ 3) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมทำปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกอง โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงานของกองทุนลดการเผา ภายใต้การสนับสนุนของโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมล่าสุด