การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการลดการเผาในที่โล่ง โดยการทำถ่านไบโอชาร์จากเศษใบไม้และกิ่งไม้ลำไย

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ???? ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการลดการเผาในที่โล่ง โดยการทำถ่านไบโอชาร์จากเศษใบไม้และกิ่งไม้ลำไย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายและสาธิตการทำถ่านไบโอชาร์ในระดับครัวเรือนสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมในการปลูกผักสวนครัวต่อไป ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง สนับสนุนจาก สสส. ณ ชุมชนบ้านแม่จ๋อง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

กิจกรรมล่าสุด