นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

        เมื่อวันที่1/2/66 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ นำน้องๆ นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานที่ท่องเที่ยว #Maejo Poll #ท่องเที่ยวเชียงใหม่

กิจกรรมล่าสุด