เข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และจัดทำร่างคณะกรรมการกองทุน "ลดการเผา"

        วันที่ 23-24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ???? ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ #เข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และจัดทำร่างคณะกรรมการกองทุน "ลดการเผา" ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ณ บ้านน้ำว้า ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน #สสส. #สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ

กิจกรรมล่าสุด