ดำเนินการจัดทำสัญญาการจ้างงาน และการปฐมนิเทศในระดับประเทศและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการจัดทำสัญญาการจ้างงาน และการปฐมนิเทศในระดับประเทศและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่????ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC304) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมล่าสุด