นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลเมืองแกนพัฒนา และผู้นำชุมชน

        วานนี้ (3 กุมภาพันธ์ 64) ศูนย์วิจัยฯ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลเมืองแกนพัฒนา และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยในการนี้ผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการฯ ร่วมแนะนำตัว และลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเตรียมวางแผนการทำกิจกรรมในพื้นที่

กิจกรรมล่าสุด