ได้รับเชิญจากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักเศรษฐศาสตร์กับการปลูกพืชในระบบเกษตรปลอดภัย" ภายใต้โครงการคลีนิกเกษตร : การจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรปลอดภัย

        เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการแทนผุ้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญจากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักเศรษฐศาสตร์กับการปลูกพืชในระบบเกษตรปลอดภัย" ภายใต้โครงการคลีนิกเกษตร : การจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรปลอดภัย ณ ศูนย์หมอดินอาสา หมู่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมล่าสุด