เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ ในการนี้ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อแนะนำจุดแลนด์มาร์คสำหรับเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว

        เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา คุณประพันธ์ ชัยอินตา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ ในการนี้ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อแนะนำจุดแลนด์มาร์คสำหรับเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมล่าสุด