เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการทำแปลงเกษตรพืชผักและไม้ประดับเพื่อส่งออก ณ บริษัท แม่โจ้ 68 เมล็ดพันธุ์ จำกัด

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 64 ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ นำเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลช่อแล (MJU2T ช่อแล) ศึกษาดูงานการทำแปลงเกษตรพืชผักและไม้ประดับเพื่อส่งออก โดยได้รับเกียรติจากคุณเอนก ขยันขาย กรรมการผู้จัดการบริษัท แม่โจ้ 68 เมล็ดพันธุ์ จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยาย รวมถึงพาเยี่ยมชมแปลงพืชผักและแปลงไม้ประดับของบริษัท

กิจกรรมล่าสุด