ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Live สดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการช่วยจำหน่ายผลผลิตกล้วยหอมทอง

        เมื่อวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Live สดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการช่วยจำหน่ายผลผลิตกล้วยหอมทอง แก่เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รวมถึงกำหนดวางแผนการทำงานในพื้นที่ลำดับต่อไป #MJU2T ช่อแล

กิจกรรมล่าสุด