ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการยกยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) // U2T ตำบลช่อแล เพื่อแนะนำทีมงานใหม่จำนวน 10 คน

        เมื่่อวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ????ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการยกยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) // U2T ตำบลช่อแล เพื่อแนะนำทีมงานใหม่จำนวน 10 คน และชี้แจงแผนการดำเนินงานในพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการทราบต่อไป

กิจกรรมล่าสุด