การจัดทำโรงเรือนเพาะกล้าไม้ดอก และวางผังการออกแบบแปลงไม้ดอก บริเวณข้างอนุสาวรีย์สามฝั่งแกน สำหรับเตรียมจัดงาน "หนาวนี้..ที่เมืองแกน"

        เมื่อวันที่15/10/64 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ นำทีมเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำโรงเรือนเพาะกล้าไม้ดอก และวางผังการออกแบบแปลงไม้ดอก บริเวณข้างอนุสาวรีย์สามฝั่งแกน สำหรับเตรียมจัดงาน "หนาวนี้..ที่เมืองแกน" เพื่อเปิดต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวของพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมล่าสุด