ทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

        ศูนย์วิจัยฯ ขอขอบคุณ ประชาชนในพื้นที่ น้องๆ บัณฑิตจบใหม่ และน้องๆ นักศึกษา ทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง ???? โดยมีผลงานสำคัญคือการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวใหม่ สวนดอกไม้ STAR LIGHT ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ที่สวยงามเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในงาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 12" #MJU2T ช่อแล

กิจกรรมล่าสุด