รวมภาพการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง ???? โดยมีผลงานสำคัญคือการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวใหม่ สวนดอกไม้ STAR LIGHT

กิจกรรมล่าสุด