ส่งมอบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ที่ได้ออกแบบเพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

        (5 มกราคม 2565) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ที่ได้ออกแบบเพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่โลโก้ขนม บรรจุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย บรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม เป็นต้น

กิจกรรมล่าสุด