ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อเข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ชี้แจ้งเกี่ยวกับโครงการสำรวจและประเมินความสัมพันธ์ การรับรู้ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแม่เเจ่ม อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิจัยฯ ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อเข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อแนะนำทีมงานและขอข้อมูลประกอบแนวทางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรณีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแม่เเจ่ม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมล่าสุด