ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมรายครัวเรือน และการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่

        ช่วงวันที่ 8 ก.พ. 65 - 22 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ?? ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมรายครัวเรือน และการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่บ้านต่อเรือ บ้านต้นตาลนางแล ตำบลช่างเคิ่ง และบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก ??ภายใต้โครงการสำรวจและประเมินความสัมพันธ์การรับรู้ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมล่าสุด