เข้าร่วมโครงการ "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง"

        วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.วีร์ พวงเพิกศึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมโครงการ "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง" ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.การพบปะผู้นำชุมชน นักวิจัยท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูลและสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำปาง 2.การเดินป่าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติน้ำตกตาดปู่หล้า ณ อุทยานแห่งชาติดอยจง อ.สบปราบ จ.ลำปาง และ 3.การประชุมวางแผนแนวทางการทำงานโครงการวิจัย กับคณะทีมวิจัยฯ รวมถึงการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในโครงการวิจัยร่วมกันต่อไป

กิจกรรมล่าสุด