ลงพื้นที่สำรวจการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสายวัฒนธรรมไทเขิน บ้านช่อแล และเยี่ยมชมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการ U2T ตำบลช่อแล

        เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ???? ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลช่อแล ลงพื้นที่สำรวจการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสายวัฒนธรรมไทเขิน บ้านช่อแล และเยี่ยมชมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังร่วมกับประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวไทเขินบ้านช่อแล (คุณเวชศักดิ์ ยะบุญธง) ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ตำบลช่อแล ต่อไป

กิจกรรมล่าสุด