ประชุมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ภายใต้โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของมาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง"

        ????ช่วงวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ภายใต้โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของมาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง" โดยมีชุมชนต้นแบบคือ บ้านต้นต้อง จัดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง และชุมชนต้นแบบบ้านแก่น จัดกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติดอยจง อ.สบปราบ จ.ลำปาง #ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา #มาตรการลดการเผาในที่โล่ง ลำปาง

กิจกรรมล่าสุด