งพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์มูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ณ บ้านขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน และบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

        เมื่อวันที่ 10-13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์มูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ณ บ้านขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน และบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากมาตรการลดการเผาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 2 และ 3 โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2565 #ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากมาตรการลดการเผา ลำปาง #มูลค่าการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ลำปาง

กิจกรรมล่าสุด