ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์มูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ณ บ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ และบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

        เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์มูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ณ บ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ และบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากมาตรการลดการเผาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 2 และ 3 โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2565 #ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากมาตรการลดการเผา ลำปาง #มูลค่าการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ลำปาง

กิจกรรมล่าสุด