เข้าร่วมประชุมกับทีมงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 2 (ลำปาง) และ ที่ 3 (พิษณุโลก)

        เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุมกับทีมงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ 2 (ลำปาง) และ ที่ 3 (พิษณุโลก) เพื่อประชุมวางแผนและการติดตามการดำเนินงานโครงการ "เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง ด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์" ณ โรงแรมลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง

กิจกรรมล่าสุด