การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยฯ นำโดย ดร.วีร์ พวงเพิกศึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมล่าสุด