การประชุมการจัดทำวารสารการวิจัยเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) ครั้งที่ 4

        เมื่อวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมการจัดทำวารสารการวิจัยเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) ซึ่งได้ประชุมเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการดำเนินงาน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานแต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมล่าสุด