โควิด-19
เยาวชนร้อยละ 93.97 เห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบ On-site และร้อยละ 67.26 เชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกัน โควิด–19 ในสถานศึกษา
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 189
วันที่: 09/08/2565
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 331
วันที่: 02/05/2565
ประชาชน ร้อยะ 65.50 รับทราบสถานการณ์ปัญหาบริษัทประกันบางแห่งขอ “เลิกกิจการ” และร้อยละ 70.25 แนะภาครัฐควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำประกันให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น!!
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 322
วันที่: 02/05/2565
คนไทยร้อยละ 60.39 บอกภาครัฐล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีน และร้อยละ 70.49 พร้อมที่จะฉีดวัคซีน โดยเลือกจะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์มากสุด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 406
วันที่: 14/05/2564
คนไทยร้อยละ 77.07 บอกโควิด – 19 กระทบอาชีพหลัก และร้อยละ 41.51 สนใจทำการเกษตรเป็นรายได้เสริม
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 474
วันที่: 06/05/2564
ประชาชน ร้อยละ 83.84 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ หากล็อคดาวน์จะได้รับผลกระทบจากการกักตุนสินค้าอาหาร สินค้าขาดตลาด และราคาปรับสูงขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 628
วันที่: 08/01/2564
เยาวชนไทยร้อยละ 83.29 กังวลกับปัญหา COVID-19 และร้อยละ 97.41 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 382
วันที่: 12/10/2563