ตลาดสินค้าเกษตร
ผู้บริโภคร้อยละ 91.58 บอกเหตุจากราคาน้ำมันภาคขนส่งเพิ่ม ทำสินค้าเกษตรปรับราคาสูงขึ้นตาม วอนรัฐฯควบคุมราคา ไม่ให้กระทบค่าครองชีพคนไทย
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 271
วันที่: 26/01/2566
ชาวสวน ร้อยละ 62.16 ชี้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ เหตุ!! ราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มค่าการผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 228
วันที่: 15/11/2565
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 77.16 โอดต้นทุนสูงจากราคา ปุ๋ย ยา ฯลฯ และร้อยละ 66.39 กังวลราคาลำไยตกต่ำซ้ำซาก วอนรัฐเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 166
วันที่: 09/08/2565
ผู้บริโภคร้อยละ 91.15 ย้ำการนำเข้าผักนอกกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตในไทย และผู้บริโภคร้อยละ 74.52 เลือกอุดหนุนผักในประเทศเป็นอันดับแรก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 223
วันที่: 10/05/2565
คนไทยร้อยละ 84.93 ทราบข่าวการระบาดของโรคในปศุสัตว์ โดยอันดับ 1 ร้อยละ 67.47 เลือกบริโภคเนื้อปศุสัตว์ที่ปรุงสุกเท่านั้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 712
วันที่: 21/07/2564
ตลาดเกษตรออนไลน์ยังไม่พุ่ง คนไทยร้อยละ 70.58 บอกยังไม่เคยซื้อ เหตุยังสามารถเลือกซื้อได้ตามปกติและไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 551
วันที่: 13/07/2564
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2563
บทความ ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1347
วันที่: 17/09/2563
ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ไทย ยังซบเซา ร้อยละ 79.68 บอกไม่เคยซื้อ เหตุต้องการเลือกคุณภาพสินค้าเอง แนะพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้หลากหลายและน่าเชื่อถือ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 376
วันที่: 15/06/2563