ผักและผลไม้
ชาวสวน ร้อยละ 62.16 ชี้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ เหตุ!! ราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มค่าการผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 232
วันที่: 15/11/2565
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 77.16 โอดต้นทุนสูงจากราคา ปุ๋ย ยา ฯลฯ และร้อยละ 66.39 กังวลราคาลำไยตกต่ำซ้ำซาก วอนรัฐเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 169
วันที่: 09/08/2565
ผู้บริโภคร้อยละ 91.15 ย้ำการนำเข้าผักนอกกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตในไทย และผู้บริโภคร้อยละ 74.52 เลือกอุดหนุนผักในประเทศเป็นอันดับแรก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 225
วันที่: 10/05/2565
สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง ชาวสวนลำไยหวั่นทำราคาลำไยตกต่ำ เหตุจากระบบขนส่งและการส่งออกที่เข้มงวด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 557
วันที่: 04/08/2564
ตลาดเกษตรออนไลน์ยังไม่พุ่ง คนไทยร้อยละ 70.58 บอกยังไม่เคยซื้อ เหตุยังสามารถเลือกซื้อได้ตามปกติและไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 557
วันที่: 13/07/2564
ชาวสวนสตรอว์เบอร์รีเชียงใหม่ ร้อยละ 67.92 โอดโควิด-19 ทำยอดขายตก !!!
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 824
วันที่: 16/02/2564
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2563
บทความ ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1355
วันที่: 17/09/2563
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2562 คาดว่า ปริมาณผลผลิตลำไยจะลดลง ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น 5 – 10 บาท/กิโลกรัม
บทความ ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1606
วันที่: 17/09/2563
ผู้บริโภคร้อยละ 86.89 ซื้อผักและผลไม้จากตลาดสด แต่ร้อยละ 79.31 ยังไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยจากการบริโภค
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 925
วันที่: 25/06/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.71 เฮไม่ออก ทิศทางราคาสูงขึ้นจริง แต่ปริมาณผลผลิตมีน้อย เนื่องจาก ภัยแล้งต้นทุนสูง
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 4650
วันที่: 17/06/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 70.25 มั่นใจราคาลำไยเพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน แต่ร้อยละ 66.90 บอกยังไม่เป็นปีทองของลำไย
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 370
วันที่: 16/06/2563
ผู้บริโภค ร้อยละ 57.12 ไม่มั่นใจความปลอดภัยในผักและผลไม้ เหตุมีการใช้สารเคมีในการผลิตผักและผลไม้สูง แนะควรส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและมีการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 466
วันที่: 15/06/2563
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.44 ทราบการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้โลก และร้อยละ 72.29 ต้องพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพเพื่อไปสู่ตลาดโลก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 405
วันที่: 15/06/2563