ท่องเที่ยว
“ข้าวซอย” สุดยอดอาหารเหนือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและชื่นชอบ โดยกว่า ร้อยละ 87.07 บอกรสชาติอร่อยถูกปาก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 295
วันที่: 09/03/2566
เชียงใหม่หลังโควิด-19 คึกคัก ชาวต่างชาติหน้าใหม่แห่เที่ยว กว่าร้อยละ 68.91 ประทับใจเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามมากที่สุด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 815
วันที่: 26/01/2566
คนไทย ร้อยละ 90.46 วางแผนเดินทางภายในประเทศ และร้อยละ 80.24 ควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 182
วันที่: 04/01/2566
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 331
วันที่: 02/05/2565
เปิดรับนักท่องเที่ยว 5 อำเภอนำร่องเชียงใหม่คึกคัก ร้อยละ 88.86 กระตุ้นยอดขายรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.44
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 268
วันที่: 02/02/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.88 ยังไม่เห็นด้วยกับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 พย. นี้ โดยร้อยละ 72.05 เห็นว่าจังหวัด ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากยังมีการระบาดในพื้นที่จำนวนมาก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 377
วันที่: 27/10/2564
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 ใช้บริการ Food Delivery เพิ่มสูงขึ้น Food Panda ครองแชมป์ขวัญใจคนเชียงใหม่ในยุค Covid-19
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 613
วันที่: 29/06/2564
คนเชียงใหม่ร้อยละ 89.27 กังวลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะรัฐกำหนดมาตรการและควบคุมอย่างเคร่งครัด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1145
วันที่: 08/10/2563
ผู้ค้าเชียงใหม่ ร้อยละ 87.65 โอด รายได้ทรุดหลังนักท่องเที่ยวลดลง และร้อยละ 62.22 วอนภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งด่วน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 576
วันที่: 25/06/2563
คนไทยชี้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เฟซบุ๊กยอดฮิต ร้อยละ 87.66 สื่อยอดนิยม
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 694
วันที่: 16/06/2563
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร้อยละ 79.10 บอกนักท่องเที่ยวจีนลดลง และร้อยละ 42.12 บอกกระทบรายได้มาก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 327
วันที่: 16/06/2563