COVID-19
กลุ่มอาชีพธุรกิจคนกลางคืนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 โอด ... โควิดทำพิษธุรกิจพัง!!!
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 50
วันที่: 20/07/2564
คนไทย ร้อยละ 80.98 ใช้สมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 95.33 ควรมีการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพร อย่างแพร่หลายมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 20
วันที่: 13/07/2564
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 ใช้บริการ Food Delivery เพิ่มสูงขึ้น Food Panda ครองแชมป์ขวัญใจคนเชียงใหม่ในยุค Covid-19
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 103
วันที่: 29/06/2564
คนไทยร้อยละ 60.39 บอกภาครัฐล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีน และร้อยละ 70.49 พร้อมที่จะฉีดวัคซีน โดยเลือกจะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์มากสุด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 69
วันที่: 14/05/2564
คนไทยร้อยละ 77.07 บอกโควิด – 19 กระทบอาชีพหลัก และร้อยละ 41.51 สนใจทำการเกษตรเป็นรายได้เสริม
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 51
วันที่: 06/05/2564
ประชาชน ร้อยละ 83.84 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ หากล็อคดาวน์จะได้รับผลกระทบจากการกักตุนสินค้าอาหาร สินค้าขาดตลาด และราคาปรับสูงขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 220
วันที่: 08/01/2564
เยาวชนไทยร้อยละ 83.29 กังวลกับปัญหา COVID-19 และร้อยละ 97.41 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 106
วันที่: 12/10/2563