COVID-19
เยาวชนร้อยละ 93.97 เห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบ On-site และร้อยละ 67.26 เชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกัน โควิด–19 ในสถานศึกษา
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 186
วันที่: 09/08/2565
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 328
วันที่: 02/05/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการช่วยเหลือโควิดภาพรวม ในระดับปานกลาง และร้อยละ 65.65 พบปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 201
วันที่: 02/05/2565
เปิดรับนักท่องเที่ยว 5 อำเภอนำร่องเชียงใหม่คึกคัก ร้อยละ 88.86 กระตุ้นยอดขายรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.44
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 264
วันที่: 02/02/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.88 ยังไม่เห็นด้วยกับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 พย. นี้ โดยร้อยละ 72.05 เห็นว่าจังหวัด ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากยังมีการระบาดในพื้นที่จำนวนมาก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 373
วันที่: 27/10/2564
กลุ่มอาชีพธุรกิจคนกลางคืนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 โอด ... โควิดทำพิษธุรกิจพัง!!!
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 599
วันที่: 20/07/2564
คนไทย ร้อยละ 80.98 ใช้สมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 95.33 ควรมีการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพร อย่างแพร่หลายมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 699
วันที่: 13/07/2564
คนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 ใช้บริการ Food Delivery เพิ่มสูงขึ้น Food Panda ครองแชมป์ขวัญใจคนเชียงใหม่ในยุค Covid-19
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 609
วันที่: 29/06/2564
คนไทยร้อยละ 60.39 บอกภาครัฐล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีน และร้อยละ 70.49 พร้อมที่จะฉีดวัคซีน โดยเลือกจะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์มากสุด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 403
วันที่: 14/05/2564
คนไทยร้อยละ 77.07 บอกโควิด – 19 กระทบอาชีพหลัก และร้อยละ 41.51 สนใจทำการเกษตรเป็นรายได้เสริม
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 471
วันที่: 06/05/2564
ประชาชน ร้อยละ 83.84 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ หากล็อคดาวน์จะได้รับผลกระทบจากการกักตุนสินค้าอาหาร สินค้าขาดตลาด และราคาปรับสูงขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 624
วันที่: 08/01/2564
เยาวชนไทยร้อยละ 83.29 กังวลกับปัญหา COVID-19 และร้อยละ 97.41 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 379
วันที่: 12/10/2563