เชียงใหม่
หมอกควัน PM 2.5 ทำคนเหนือค่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มขึ้น และร้อยละ 99.64 ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากฝุ่น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 526
วันที่: 17/03/2566
“ข้าวซอย” สุดยอดอาหารเหนือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและชื่นชอบ โดยกว่า ร้อยละ 87.07 บอกรสชาติอร่อยถูกปาก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 761
วันที่: 09/03/2566
เชียงใหม่หลังโควิด-19 คึกคัก ชาวต่างชาติหน้าใหม่แห่เที่ยว กว่าร้อยละ 68.91 ประทับใจเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามมากที่สุด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 2477
วันที่: 26/01/2566
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 472
วันที่: 02/05/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการช่วยเหลือโควิดภาพรวม ในระดับปานกลาง และร้อยละ 65.65 พบปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 335
วันที่: 02/05/2565
คนเชียงใหม่ร้อยละ 93.32 ได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่แพงขึ้น วอนภาครัฐ “ควบคุมราคาเนื้อหมู” ช่วยประชาชน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 370
วันที่: 07/03/2565
เปิดรับนักท่องเที่ยว 5 อำเภอนำร่องเชียงใหม่คึกคัก ร้อยละ 88.86 กระตุ้นยอดขายรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.44
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 409
วันที่: 02/02/2565
คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.88 ยังไม่เห็นด้วยกับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 พย. นี้ โดยร้อยละ 72.05 เห็นว่าจังหวัด ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากยังมีการระบาดในพื้นที่จำนวนมาก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 500
วันที่: 27/10/2564
กลุ่มอาชีพธุรกิจคนกลางคืนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 โอด ... โควิดทำพิษธุรกิจพัง!!!
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 734
วันที่: 20/07/2564
คนเชียงใหม่ร้อยละ 55.96 คาดหวังความเป็นอยู่หลังเลือกตั้งนายก อบจ. จะดีขึ้น !!!
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 586
วันที่: 29/12/2563
ผู้ประกอบการ ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ร้อยละ 80.11 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปรับตัวโดยจัดโปรโมชั่น ขายออนไลน์และทำสวนดอกไม้ กระตุ้นลูกค้าภายในประเทศ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1045
วันที่: 27/11/2563
ประชาชนร้อยละ 61.22 บอก ควรอนุรักษ์/ฟื้นฟูต้นยางนาให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของถนนสายเก่า เชียงใหม่-ลำพูน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 751
วันที่: 26/10/2563