เกษตรกร
เลือกตั้งปี 66 เกษตรกร ร้อยละ 95.60 จะไปใช้สิทธิ์ คาดหวังภาคการเกษตรจะดีขึ้น จากนโยบายที่มีความชัดเจนและสามารถจะปฏิบัติได้จริง
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 260
วันที่: 17/03/2566
เกษตรกร ร้อยละ 87.15 ได้รับผลกระทบต้นทุนการผลิตสูงลิ่ว และกว่า ร้อยละ 83.66 ปรับตัวโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 178
วันที่: 13/09/2565
เกษตรกรร้อยละ 73.75 บอกราคาผลผลิตตกต่ำ กระทบรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 381
วันที่: 29/08/2565
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 77.16 โอดต้นทุนสูงจากราคา ปุ๋ย ยา ฯลฯ และร้อยละ 66.39 กังวลราคาลำไยตกต่ำซ้ำซาก วอนรัฐเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 166
วันที่: 09/08/2565
ผู้บริโภคร้อยละ 91.15 ย้ำการนำเข้าผักนอกกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตในไทย และผู้บริโภคร้อยละ 74.52 เลือกอุดหนุนผักในประเทศเป็นอันดับแรก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 223
วันที่: 10/05/2565
เกษตรกรเข้าถึงการใช้เทคโนลีและนวัตกรรม ร้อยละ 64.99 ติดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 43.43
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 323
วันที่: 02/05/2565
ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 331
วันที่: 02/05/2565
คนไทย ร้อยละ 68.86 เห็นด้วยรัฐไฟเขียวกัญชาถูกกฎหมาย และอันดับ 1 ร้อยละ 53.05 ย้ำจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้ายาได้
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 195
วันที่: 07/03/2565
ชาวนาร้อยละ 87.65 โอดต้นทุนการผลผลิตสูงขึ้น วอนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาของเกษตรกรกร
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 573
วันที่: 19/08/2564
สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง ชาวสวนลำไยหวั่นทำราคาลำไยตกต่ำ เหตุจากระบบขนส่งและการส่งออกที่เข้มงวด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 553
วันที่: 04/08/2564
ตลาดเกษตรออนไลน์ยังไม่พุ่ง คนไทยร้อยละ 70.58 บอกยังไม่เคยซื้อ เหตุยังสามารถเลือกซื้อได้ตามปกติและไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 551
วันที่: 13/07/2564
คนไทย ร้อยละ 80.98 ใช้สมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 95.33 ควรมีการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพร อย่างแพร่หลายมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 703
วันที่: 13/07/2564
คนไทยเห็นด้วยปลดล็อกกระท่อมออกจากพืชเสพติอประเภท 5 แต่ร้อยละ 54.73 ยังวิตกเหตุใช้กระท่อมเป็นส่วนผสมยาเสพติด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1003
วันที่: 14/05/2564
คนไทยร้อยละ 68.92 ไม่เห็นด้วยปลดล็อคกัญชามาทำอาหาร และร้อยละ 58.95 หวั่นเกิดการลักลอบปลูกแบบผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 502
วันที่: 12/05/2564
คนไทยร้อยละ 77.07 บอกโควิด – 19 กระทบอาชีพหลัก และร้อยละ 41.51 สนใจทำการเกษตรเป็นรายได้เสริม
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 474
วันที่: 06/05/2564
ผู้ประกอบการ ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ร้อยละ 80.11 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปรับตัวโดยจัดโปรโมชั่น ขายออนไลน์และทำสวนดอกไม้ กระตุ้นลูกค้าภายในประเทศ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 810
วันที่: 27/11/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 98.94 ยังคงจะประกอบอาชีพลำไยต่อไป และร้อยละ 59.01 บอกการทำลำไยยังมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 532
วันที่: 22/10/2563
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย” เป็นตัวกลางในการจัดหาตลาด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 492
วันที่: 15/10/2563
โควิด-19 กระทบการกระจายผลผลิตไม่ได้ ทำรายได้ลดลง เพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่กลับสู่ภาคการเกษตร
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1140
วันที่: 08/10/2563
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2563
บทความ ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1347
วันที่: 17/09/2563
12